Oficjalny portal miasta Suwałki

AKTUALNOŚCI

Nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3!
Dodano: 28 stycznia 2015
Nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3!

Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA proponuje rodzicom maluszków opiekę żłobkową w formie dziennego opiekuna. To nowa w naszym mieście instytucja, funkcjonująca w Suwałkach przy ul. Zastawie 38, zakładająca sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a w uzasadnionych przypadkach do lat 4, której działalność reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad […]

Czytaj dalej »

ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zkresu promocji zdrowia
Dodano: 28 stycznia 2015
ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zkresu promocji zdrowia

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg na realizację w 2015 roku zadania, z zakresu promocji zdrowia, polegającego na wykonaniu badań w kierunku wykrycia  chorób krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów.

Czytaj dalej »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Dodano: 28 stycznia 2015
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Suwałk  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat.

Czytaj dalej »

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego już pracuje
Dodano: 28 stycznia 2015
Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego już pracuje

Na pierwszym posiedzeniu spotkała się wczoraj (27 stycznia) Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji. Radę tworzy dwanaście osób, z czego sześcioro to przedstawiciele organizacji pozarządowych, wybrani w głosowaniu przez suwalskie organizacje, troje to radni suwalskiej Rady Miejskiej, a trzy osoby są przedstawicielami Prezydenta Miasta Suwałk. Rada ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy. Kadencja trwa dwa lata.

Czytaj dalej »

Wilno Adventur 2015 »

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych »

Projekt „Prefesjonalny nauczyciel” w Suwałkach »

Turniej Strzelecki »

I Ty możesz uratować komuś życie! – Dzień Dawcy Szpiku »

Dyżury doradcy w 2015 roku »